135481a7 6cd3 482f B905 6c300a401320

ส่งมอบเตียงผู้ป่วย-โรงพยาบาลยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ษริษัท บ้านหมอ(ประเทศไทย)จำกัด โรงงานผลิตเตียงผู้ป่วย ได้ดำเนินการส่งมอบเตียงผู้ป่วย ไฟฟ้า 3 ฟังก์ชัน ราวปีกนก จำนวน 4 หลัง ให้กับโรงพยาบาลยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ B-MED shop

10/03/65

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด