สินค้าของเรา

ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบลอน BM106

BM106

ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบลอน

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า 3 ช่องทาง

฿5,500

ใบเสนอราคา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบลอน

รายละเอียดสินค้า

1. เป็นที่นอนลมแบบ 2 จังหวะ

2. มีลูกลมวางเรียงติดต่อกันเป็นแถวตามขวาง

3. มีเครื่องควบคุมความดันลูกลมเป็นจังหวะ สลับต่อเนื่องโดยที่ลูกลมหนึ่งพองขึ้น อีกลูกลมหนึ่งยุบตัว

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง

1. มีสวิทช์ปิด-เปิด และสัญญาณไฟแสดงการทางานของเครื่อง

2. มีปุ่มปรับความดันลูกลมได้ เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของผู้ป่วย

3. มีการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ โดยการเปลี่ยนความดันถุงลมเป็น 2 จังหวัด และมีอัตราแรงดันของลมดังนี้ แรงดันลมเข้า 15-20Kpa (115-150mmHg) แรงดันลมออก 5.0-5.5 ลิตรต่อนาที

4. รอบเวลาหมุนเวียนของลม 15-20 นาที โดยมีการสลับแรงดันลม ทุก7 นาที

5.  ตัวเครื่องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า10เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร และมีน้าหนักไม่เกิน 1 กก.พร้อมที่แขวนเพื่อห้อย ทีท้ายหรือหัวเตียงได้

6. กระแสไฟฟ้า220/230/110 โวลล์ความถี่ 50/60HZ กาลังไฟฟ้า 10 วัตต์

7. มีสัญญาณไฟสีเขียว แสดงสถานะค่าความดันของที่นอนในระดับปกติ

คุณลักษณะเฉพาะของตัวที่นอนลม

1. ตัวที่นอนทาด้วยไนล่อนเคลือบพีวีซี เพื่อช่วยลดการสูญเสียลมจากตัวที่นอนและสามารถระบายความอับชื้น ได้สามารถทาความสะอาดได้ง่าย ซึ่งมีความหนา 0.30-0.40 มม.และมีความยืดหยุ่น ทนทาน

2. มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้างไม่น้อยกว่า 78 เซนติเมต ยาวไม่น้อยกว่า 183 เซนติเมตรสูงไม่น้อยกว่า 8.5 เซนติเมตรเมื่อพองลม

3. น้ำหนักไม่เกิน 2 กก. มีผ้ายาง ที่ต่อจากตัวที่นอนลมในส่วนหัว และส่วนท้ายสาหรับสอดไว้ใต้ที่นอนได้ เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของที่นอนลม

4. มีจานวนลูกวางเรียงในลักษณะเป็นแถวต่อเนื่องกัน 22 ลูก และสามารถถอดเปลี่ยนลูกลมได้ตะเข็บเพื่อป้องกันการรั่วซึม การระบายอากาศและความอับชื้น

5. ท่อลมต้องมีความแข็งแรง เพื่อป้องกันการหัก พับ งอ ของท่อลม

6. มีที่ดึงปล่อยลมแบบฉุกเฉิน

7. สามารถปรับระดับความดันลูกลม เพื่อรองรับน้าหนักของผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 130 กิโลกรัม

8. .ผู้จัดจาหน่ายมีใบอนุญาตนาเข้าเครื่องมือแพทย์ของ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

9. ผู้จัดจำหน่าย มีสาขาหน้าร้านบริการ มากกว่า 30 สาขาทั่วประเทศ

เลขที่จดแจ้ง64-2-3-2-0000310

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับแบบลอน BM106”

Your email address will not be published. Required fields are marked *