ที่อยู่ ข้างโรงพยาบาลเลยฝั่งตึกจอดรถติดกับป่าไม้ 36/4 ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จังหวัดเลย 42000
☎ 099-1315341
เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00-18.00 น.
วันเสาร์ -วันอาทิตย์ 08.00-18.00 น.

ร้านเตียงผู้ป่วยเลย เข้าชมสินค้าได้ที่โชว์รูมได้แล้ววันนี้ เพื่อรองรับลูกค้าและสามารถทดลองใช้ตัวอย่างสินค้าก่อนตัดสินใจ บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเตียงผู้ป่วย พร้อมจัดส่งด่วนภายใน 1 วัน มีบริการเก็บเงินหน้างาน สินค้าแบรนด์คนไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO13485 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล
เตียงผู้ป่วยมือหมุนตียงผู้ป่วยไฟฟ้าคุณภาพ พร้อมส่งทั่วประเทศ มีหลายรุ่น มีศูนย์บริการหลังการขาย รูดบัตรได้ สินค้าเกรดเดียวกับโรงพยาบาลใช้

500811.jpg
500813.jpg
500814.jpg
500817.jpg
500815.jpg

#เตียงนอนผู้ป่วยเมืองเลย #เตียงนอนผู้สูงอายุเมืองเลย #เตียงนอนคนป่วยเมืองเลย #เตียงผู้ป่วยมือหมุนเมืองเลย #เตียงผู้ป่วย3ไกร์เมืองเลย #เตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุเมืองเลย #เตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุราคาเมืองเลย #เตียงผู้สูงอายุปรับไฟฟ้าเมืองเลย #เตียงผู้สูงอายุไฟฟ้าเมืองเลย

จัดส่งครอบคลุมทุกพื้นที่ ในจังหวัดเลย

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอหนองหิน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลตาดข่า
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลปวนพุ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลหนองหิน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอเอราวัณ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลทรัพย์ไพวัลย์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลผาสามยอด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลผาอินทร์แปลง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลเอราวัณ

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอด่านซ้าย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลกกสะทอน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลด่านซ้าย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลนาดี
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลนาหอ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลปากหมัน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลวังยาว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลอิปุ่ม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลโคกงาม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลโป่ง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลโพนสูง

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอท่าลี่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลท่าลี่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลน้ำทูน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลน้ำแคม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลหนองผือ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลอาฮี
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลโคกใหญ่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอนาด้วง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลท่าสวรรค์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลท่าสะอาด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลนาดอกคำ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลนาด้วง

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอนาแห้ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลนาพึง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลนามาลา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลนาแห้ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลเหล่ากอหก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลแสงภา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอปากชม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลชมเจริญ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลปากชม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลหาดคัมภีร์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลห้วยบ่อซืน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลห้วยพิชัย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลเชียงกลม

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอผาขาว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลท่าช้างคล้อง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลบ้านเพิ่ม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลผาขาว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลโนนปอแดง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลโนนป่าซาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอภูกระดึง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลผานกเค้า
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลภูกระดึง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลศรีฐาน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลห้วยส้ม

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอเชียงคาน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลจอมศรี
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลธาตุ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลนาซ่าว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลบุฮม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลปากตม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลหาดทรายขาว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลเขาแก้ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลเชียงคาน

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอภูหลวง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลภูหอ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลหนองคัน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลห้วยสีเสียด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลเลยวังไสย์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลแก่งศรีภูมิ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอภูเรือ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลท่าศาลา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลปลาบ่า
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลร่องจิก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลลาดค่าง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลสานตม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลหนองบัว

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอวังสะพุง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลทรายขาว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลปากปวน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลผาน้อย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลผาบิ้ง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลวังสะพุง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลศรีสงคราม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลหนองงิ้ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลหนองหญ้าปล้อง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลเขาหลวง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลโคกขมิ้น

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอเมืองเลย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลกกดู่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลกกทอง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลกุดป่อง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลชัยพฤกษ์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลนาดินดำ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลนาอาน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลนาอ้อ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลนาแขม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลนาโป่ง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลน้ำสวย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลน้ำหมาน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลศรีสองรัก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลเมือง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตำบลเสี้ยว