B-MED Shop สาขาเชียงใหม่

ที่อยู่ ตรงข้างกับ รพ.สันทราย 149/3 หมู่ 11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
☎ 065-3249442
เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00-19.00 น .
วันเสาร์ -วันอาทิตย์ 08.00-18.00 น.

ร้านเตียงผู้ป่วยเชียงใหม่ เข้าชมสินค้าได้ที่โชว์รูมได้แล้ววันนี้ เพื่อรองรับลูกค้าและสามารถทดลองใช้ตัวอย่างสินค้าก่อนตัดสินใจ บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเตียงผู้ป่วย พร้อมจัดส่งด่วนภายใน 1 วัน มีบริการเก็บเงินหน้างาน สินค้าแบรนด์คนไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO13485 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล
เตียงผู้ป่วยมือหมุนตียงผู้ป่วยไฟฟ้าคุณภาพ พร้อมส่งทั่วประเทศ มีหลายรุ่น มีศูนย์บริการหลังการขาย รูดบัตรได้ สินค้าเกรดเดียวกับโรงพยาบาลใช้

500813.jpg 1
500817.jpg 2
500814.jpg 2

#เตียงนอนผู้ป่วยเชียงใหม่ #เตียงนอนผู้สูงอายุเชียงใหม่ #เตียงนอนคนป่วยเชียงใหม่ #เตียงผู้ป่วยมือหมุนเชียงใหม่ #เตียงผู้ป่วย3ไกร์เชียงใหม่ #เตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุเชียงใหม่ #เตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุราคาเชียงใหม่ #เตียงผู้สูงอายุปรับไฟฟ้าเชียงใหม่ #เตียงผู้สูงอายุไฟฟ้าเชียงใหม่

จัดส่งครอบคลุมทุกพื้นที่

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเชียงใหม่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอดอยหล่อ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าดอยหล่อ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ายางคราม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสองแคว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสันติสุข
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอแม่ออน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทาเหนือ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านสหกรณ์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าห้วยแก้ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าออนกลาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าออนเหนือ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่ทา

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอกัลยาณิวัฒนา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านจันทร์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแจ่มหลวง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่แดด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอจอมทอง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าข่วงเปา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าดอยแก้ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านหลวง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านแปะ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสบเตี๊ยะ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่สอย

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอดอยสะเก็ด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตลาดขวัญ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตลาดใหญ่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าป่าป้อง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าป่าลาน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าป่าเมี่ยง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าลวงเหนือ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสง่าบ้าน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสันปูเลย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสำราญราษฎร์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเชิงดอย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเทพเสด็จ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่คือ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่ฮ้อยเงิน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่โป่ง

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอดอยเต่า
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าดอยเต่า
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าเดื่อ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบงตัน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านแอ่น
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ามืดกา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโปงทุ่ง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอฝาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าม่อนปิ่น
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสันทราย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเวียง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่ข่า
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่คะ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่งอน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่สูน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอพร้าว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทุ่งหลวง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าน้ำแพร่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านโป่ง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าป่าตุ้ม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าป่าไหน่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสันทราย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเขื่อนผาก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเวียง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่ปั๋ง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่แวน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโหล่งขอด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอสะเมิง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ่อแก้ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ายั้งเมิน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสะเมิงเหนือ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสะเมิงใต้
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่สาบ

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอสันกำแพง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าต้นเปา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทรายมูล
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบวกค้าง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าร้องวัวแดง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสันกลาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสันกำแพง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าห้วยทราย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าออนใต้
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแช่ช้าง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่ปูคา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอสันทราย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าป่าไผ่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสันทรายน้อย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสันทรายหลวง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสันนาเม็ง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสันป่าเปา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสันพระเนตร
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองจ๊อม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองหาร
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองแหย่ง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเมืองเล็น
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่แฝก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่แฝกใหม่

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอสันป่าตอง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทุ่งต้อม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทุ่งสะโตก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าวังพร้าว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าน้ำบ่อหลวง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านกลาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านแม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ามะขามหลวง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ามะขุนหวาน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ายุหว่า
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสันกลาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่ก๊า
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอสารภี
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าขัวมุง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าชมภู
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าดอนแก้ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่ากว้าง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าวังตาล
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าป่าบง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ายางเนิ้ง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสันทราย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสารภี
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองผึ้ง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองแฝก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าไชยสถาน

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอหางดง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าขุนคง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าน้ำแพร่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านปง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านแหวน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสบแม่ข่า
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสันผักหวาน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองควาย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองตอง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองแก๋ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหางดง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหารแก้ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภออมก๋อย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาเกียน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าม่อนจอง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ายางเปียง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสบโขง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอมก๋อย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่ตื่น