B-MED Shop สาขาสกลนคร

ที่อยู่ เยื้องกับโรงแรมหนองหารฝั่งตึกฉุกเฉินเก่าโรงพยาบาลสกลนคร 1635/20 ถนนรอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
☎ 061-4596645
เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00-19.00 น .
วันเสาร์ -วันอาทิตย์ 08.00-18.00 น.

ร้านเตียงผู้ป่วยสกลนคร เข้าชมสินค้าได้ที่โชว์รูมได้แล้ววันนี้ เพื่อรองรับลูกค้าและสามารถทดลองใช้ตัวอย่างสินค้าก่อนตัดสินใจ บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเตียงผู้ป่วย พร้อมจัดส่งด่วนภายใน 1 วัน มีบริการเก็บเงินหน้างาน สินค้าแบรนด์คนไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO13485 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล
เตียงผู้ป่วยมือหมุนตียงผู้ป่วยไฟฟ้าคุณภาพ พร้อมส่งทั่วประเทศ มีหลายรุ่น มีศูนย์บริการหลังการขาย รูดบัตรได้ สินค้าเกรดเดียวกับโรงพยาบาลใช้

D6dc45c1 08ed 4f2f A599 4702bd900650.jpg 5
สำเนาของ Paloyploy 8 4

#เตียงนอนผู้ป่วยสกลนคร #เตียงนอนผู้สูงอายุสกลนคร #เตียงนอนคนป่วยสกลนคร #เตียงผู้ป่วยมือหมุนสกลนคร #เตียงผู้ป่วย3ไกร์สกลนคร#เตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุสกลนคร #เตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุราคาสกลนคร #เตียงผู้สูงอายุปรับไฟฟ้าสกลนคร #เตียงผู้สูงอายุไฟฟ้าสกลนคร

จัดส่งครอบคลุมทุกพื้นที่

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสกลนคร
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอกุดบาก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากุดบาก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากุดไห
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาม่อง

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอกุสุมาลย์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากุสุมาลย์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาเพียง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาโพธิ์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอุ่มจาน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโพธิไพศาล

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอคำตากล้า
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าคำตากล้า
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาแต้
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองบัวสิม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแพด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอนิคมน้ำอูน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านิคมน้ำอูน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสุวรรณคาม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองบัว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองปลิง

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอโคกศรีสุพรรณ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าด่านม่วงคำ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตองโขบ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเหล่าโพนค้อ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแมดนาท่ม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอโพนนาแก้ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาตงวัฒนา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาแก้ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านแป้น
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านโพน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเชียงสือ

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอบ้านม่วง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าดงหม้อทอง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าดงหม้อทองใต้
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าดงเหนือ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ่อแก้ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ามายม่วง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองกวั่ง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าห้วยหลัว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโนนสะอาด

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอพรรณานิคม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าช้างมิ่ง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาหัวบ่อ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาใน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบะฮี
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพรรณา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพอกน้อย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าวังยาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสว่าง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเชิงชุม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าไร่

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอพังโคน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าต้นผึ้ง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพังโคน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าม่วงไข่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแร่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าไฮหย่อง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอภูพาน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากกปลาซิว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสร้างค้อ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหลุบเลา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโคกภู

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอเมือง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าขมิ้น
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้างิ้วด่อน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าดงชน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าดงมะไฟ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าแร่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าธาตุนาเวง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าธาตุเชิงชุม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพังขว้าง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าม่วงลาย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองลาด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าห้วยยาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าฮางโฮง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเชียงเครือ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเหล่าปอแดง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโคกก่อง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโนนหอม

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอวานรนิวาส
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากุดเรือคำ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าขัวก่าย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าคอนสวรรค์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าคูสะคาม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าธาตุ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาคำ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาซอ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าวานรนิวาส
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าศรีวิชัย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองสนม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองแวง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองแวงใต้
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอินทร์แปลง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเดื่อศรีคันไชย

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอวาริชภูมิ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าคำบ่อ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าค้อเขียว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าปลาโหล
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าวาริชภูมิ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองลาด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอเจริญศิลป์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทุ่งแก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านเหล่า
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองแปน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเจริญศิลป์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโคกศิลา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอเต่างอย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าจันทร์เพ็ญ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาตาล
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบึงทวาย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเต่างอย

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอสว่างแดนดิน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าคำสะอาด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าค้อใต้
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตาลเนิ้ง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตาลโกน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทรายมูล
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าธาตุทอง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบงเหนือ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบงใต้
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านต้าย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านถ่อน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพันนา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสว่างแดนดิน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองหลวง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแวง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโคกสี
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโพนสูง

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอส่องดาว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าศิลา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าปทุมวาปี
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าวัฒนา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าส่องดาว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภออากาศอำนวย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าก้อน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาฮี
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบะหว้า
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าวาใหญ่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสามัคคีพัฒนา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอากาศ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโพนงาม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโพนแพง