B-MED Shop สาขานครศรีธรรมราช

ที่อยู่ 181/3 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
☎ 081-1163721
เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00-19.00 น .
วันเสาร์ -วันอาทิตย์ 08.00-18.00 น.

ร้านเตียงผู้ป่วยนครศรีธรรมราช เข้าชมสินค้าได้ที่โชว์รูมได้แล้ววันนี้ เพื่อรองรับลูกค้าและสามารถทดลองใช้ตัวอย่างสินค้าก่อนตัดสินใจ บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเตียงผู้ป่วย พร้อมจัดส่งด่วนภายใน 1 วัน มีบริการเก็บเงินหน้างาน สินค้าแบรนด์คนไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO13485 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล
เตียงผู้ป่วยมือหมุนตียงผู้ป่วยไฟฟ้าคุณภาพ พร้อมส่งทั่วประเทศ มีหลายรุ่น มีศูนย์บริการหลังการขาย รูดบัตรได้ สินค้าเกรดเดียวกับโรงพยาบาลใช้

500815.jpg 6
500813.jpg 6
500814.jpg 7

#เตียงนอนผู้ป่วยนครศรีธรรมราช #เตียงนอนผู้สูงอายุนครศรีธรรมราช #เตียงนอนคนป่วยนครศรีธรรมราช #เตียงผู้ป่วยมือหมุนนครศรีธรรมราช #เตียงผู้ป่วย3ไกร์นครศรีธรรมราช #เตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุนครศรีธรรมราช #เตียงไฟฟ้าผู้สูงอายุราคานครศรีธรรมราช #เตียงผู้สูงอายุปรับไฟฟ้านครศรีธรรมราช #เตียงผู้สูงอายุไฟฟ้านครศรีธรรมราช

จัดส่งครอบคลุมทุกพื้นที่

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านครศรีธรรมราช
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอช้างกลาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าช้างกลาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสวนขัน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหลักช้าง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากิ่งอำเภอนบพิตำ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากรุงชิง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากะหรอ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านบพิตำ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาเหรง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอขนอม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าขนอม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าควนทอง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท้องเนียน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอจุฬาภรณ์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าควนหนองคว้า
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทุ่งโพธิ์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาหมอบุญ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านควนมุด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านชะอวด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสามเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอร่อนพิบูลย์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าควนชุม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าควนพัง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าควนเกย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าร่อนพิบูลย์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหินตก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเสาธง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอลานสกา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากำโลน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าขุนทะเล
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าดี
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าลานสกา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเขาแก้ว

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอสิชล
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าฉลอง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทุ่งปรัง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทุ่งใส
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสิชล
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสีขีด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเขาน้อย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเทพราช
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเปลี่ยน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเสาเภา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอหัวไทร
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าควนชะลิก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทรายขาว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าซอม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบางนบ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านราม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ารามแก้ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหน้าสตน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหัวไทร
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเกาะเพชร
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเขาพังไกร
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแหลม

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอฉวาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากะเปียด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าจันดี
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าฉวาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านากะชะ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาเขลียง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาแว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าละอาย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าห้วยปริก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าไม้เรียง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าไสหร้า
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอชะอวด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าขอนหาด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าควนหนองหงษ์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าชะอวด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าประจะ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าเสม็ด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านางหลง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านตูล
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าวังอ่าง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเกาะขันธ์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเขาพระทอง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเคร็ง

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอพรหมคีรี
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทอนหงส์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาเรียง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านเกาะ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพรหมโลก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอินคีรี
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอพระพรหม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าช้างซ้าย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท้ายสำเภา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาพรุ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาสาร
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอพิปูน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากะทูน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าควนกลาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าพิปูน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ายางค้อม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเขาพระ

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าดอนตรอ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทางพูน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสวนหลวง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเชียรเขา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอเชียรใหญ่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าการะเกด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าขนาน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท้องลำเจียก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านกลาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านเนิน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเขาพระบาท
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเชียรใหญ่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเสือหึง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแม่เจ้าอยู่หัว

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอถ้ำพรรณรา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าคลองเส
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าดุสิต
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าถ้ำพรรณรา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอทุ่งสง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากะปาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าควนกรด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าชะมาย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าถ้ำใหญ่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าที่วัง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาหลวงเสน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาโพธิ์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาไม้ไผ่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าน้ำตก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหนองหงส์
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเขาขาว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเขาโร
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเมืองทุ่งสง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าปากแพรก

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าคลองกระบือ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าคลองน้อย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าชะเมา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าพญา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบางตะพง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบางพระ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบางศาลา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านเพิง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านใหม่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าปากพนังฝั่งตะวันตก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าปากพนังฝั่งตะวันออก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าปากแพรก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าป่าระกำ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหูล่อง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าเกาะทวด
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแหลมตะลุมพุก

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าไสหมาก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอเมือง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากำแพงเซา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าคลัง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่างิ้ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าซัก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าวัง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าเรือ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าไร่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาทราย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาเคียน

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอทุ่งใหญ่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากรุงหยัน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากุแหระ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทุ่งสัง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทุ่งใหญ่
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่ายาง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบางรูป
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าปริก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอท่าศาลา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ากลาย
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าดอนตะโก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าตลิ่งชัน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าขึ้น
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าท่าศาลา
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสระแก้ว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าหัวตะพาน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโพธิ์ทอง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโมคลาน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าไทยบุรี

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอนาบอน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าทุ่งสง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้านาบอน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าแก้วแสน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอบางขัน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบางขัน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านนิคม
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบ้านลำนาว
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าวังหิน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าอำเภอปากพนัง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าขนาบนาก

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าบางจาก
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าปากนคร
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าปากพูน
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้ามะม่วงสองต้น
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าโพธิ์เสด็จ
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าในเมือง
เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าไชยมนตรี