บทความ

BAANMOR (THAILAND) Co., Ltd.

เตียงผู้ป่วยถูกออกแบบพิเศษมาให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีฟังก์ชันที่พิเศษ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ช่วยให้ง่ายต่อการดูแลผู้ป่วย
บริษัท บ้านหมอ(ประเทศไทย)จำกัด โรงงานผลิตเตียงผู้ป่วย และจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ ได้จัดโครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care ปี 2565 มอบเตียงผู้ป่วย รถเข็นผู้ป่วย จ.เชียงราย
บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตเตียงผู้ป่วย และจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางส่งมอบ เตียงผู้ป่วย จังหวัดลำปาง
บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตเตียงผู้ป่วย และจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ มอบเตียงผู้ป่วย รถเข็นผู้ป่วยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 08 มีนาคม 2565

หมวดหมู่บทความ