บทความ

BAANMOR (THAILAND) Co., Ltd.

บริษัท บ้านหมอ(ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตเตียงผู้ป่วย ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้พิการด้อยโอกาส ส่งมอบเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์ จ.ลำปาง
บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตเตียงผู้ป่วย และจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ ได้จัดโครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care ปี 2565 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ส่งมอบเตียงผู้ป่วย อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตเตียงผู้ป่วย บริจาคเตียงผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีหมวดเกล้า อ.เมือง จ.ลำปาง
โครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care มอบเตียงผู้ป่วย ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ ปี 2565

หมวดหมู่บทความ