โชว์รูมสินค้าและศูนย์บริการลูกค้า

B-MED shop

โชว์รูมสินค้ามากกว่า 40 จังหวัดในประเทศไทย จำหน่ายเตียงผู้ป่วย เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงร พร้อมบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน

กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง

 • สำนักงานใหญ่
 • โชว์รูมนิมิตรใหม่
 • โชว์รูมปทุมธานี
 • โชว์รูมลพบุรี
 • โชว์รูมสระบุรี
 • โชว์รูมสุพรรณบุรี
 • โชว์รูมราชบุรี
 • โชว์รูมกาญจนบุรี

ภาคตะวันออก

 • โชว์รูมชลบุรี
 • โชว์รูมระยอง

ภาคใต้

 • โชว์รูมสุราษฎร์ธานี
 • โชว์รูมนครศรีธรรมราช
 • โชว์รูมยะลา
 • โชว์รูมสงขลา (หาดใหญ่)
 • โชว์รูมกระบี่
 • โชว์รูมประจวบคีรีขันธ์
 • โชว์รูมนราธิวาส
 • โชว์รูมสตูล
 • โชว์รูมปัตตานี

ภาคเหนือ

 • โชว์รูมพิษณุโลก
 • โชว์รูมแพร่
 • โชว์รูมลำปาง
 • โชว์รูมเชียงราย
 • โชว์รูมนครสวรรค์
 • โชว์รูมพิจิตร
 • โชว์รูมตาก
 • โชว์รูมลำพูน

ภาคอีสาน

 • โชว์รูมนครราชสีมา
 • โชว์รูมบุรีรัมย์
 • โชว์รูมขอนแก่น
 • โชว์รูมอุดรธานี
 • โชว์รูมมหาสารคาม
 • โชว์รูมสกลนคร
 • โชว์รูมนครพนม
 • โชว์รูมอุบลราชธานี
 • โชว์รูมยโสธร
 • โชว์รูมกาฬสินธ์
 • โชว์รูมสุรินทร์