S 2244693

โครงการ B-MED care 2565

โครงการ B-MED Care โดยบริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามคุณไชยันต์ ลิหมัด
ได้ส่งมอบรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 1 คัน ให้กับนางสีหา จงโวหาร อายุ 80 ปี อาศัยอยู่บ้านผือ เลขที่33 ต. ดู่ทุ่ง
อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร. เป็นผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหว
โดยมี
1.นายรุ่งวิทย์ วิวรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสามเพีย
2.นางจำรอง รักษ์มณี ผู้นำชุมชน หมู่ 11
3.นายมนตรี พันธ์หอม ผู้นำชุมชน หมู่ 5
ลงพื้นที่ในการส่งมอบในครั้งนี้
ณ วันที่ 28 มกราคม 2565

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด