Article 3

หากคุณมีอาการปวดที่บริเวณ

หากคุณมีอาการปวดที่บริเวณชายโครง
ข้างขวานั้นอาจจะเข่าข่ายถุงน้ำดีของคุณ
กำลังมีปัญหาร่างกายของคนเราจำเป็นต้องใช้น้ำดี
แต่ถ้าไม่มี ถุงน้ำดี จะทำอย่างไรได้บ้าง
เรามีคำตอบ สาระน่ารู้ B-MEDChannel
link: https://www.youtube.com/watch?v=VBOKEMI2ecw

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด