About Img1

“ไชยันต์ ลิหมัด” มุ่งมั่นและพัฒนาไม่หยุด สู่มาตรฐาน ISO 9001 ISO 13485

นี่เป็นความสำเร็จของ บ้านหมอ(B-MED)ที่มีผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและพัฒนาการให้บริการเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ทำให้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าธุรกิจได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกไม่นานก็จะทะลุ 100 ล้านตามเป้าหมายที่วางไว้
link: https://www.mtoday.co.th/24636

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด