S 51437580

โครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายไชยันต์ ลิหมัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านหมอ(ประเทศไทย) จำกัดโรงงานผลิตเตียงผู้ป่วย และจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ ทางบริษัทได้จัดโครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care ปี 2565 มอบไม้เท้า ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ นายไชยันต์ ลิหมัดและทีมงานบริจาค ได้ดำเนินการโครงการ B-MED Care โดยคัดเลือกพื้นที่ใน จ.พิษณุโลก เป็นพื้นที่เป้าหมายมอบอุปกรณ์การแพทย์ หัวหน้างาน อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านอรัญญิกหมู่ 10 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยที่มีฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส และร่วมส่งมอบ ให้ราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้ที่ให้เกียรติในการรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ดังนี้
1.นาย สำรวจ ศรีโห้มี สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัด
2.นายเฉลิมเกรียติ แก้วทิพย์ กำนันหมู่ 10
3..นายยัน แจ่มดี ผู้ช่วย และคณะ อสม.
ทาง บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด หวังว่าโครงการ B-MED care จะช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสะบายมากขึ้น
#เราอยากให้รอยยิ้มของคุณกลับมาอีกครั้ง

12 มี.ค. 65

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด