33404

โครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้ายหนองหล่ม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ปี 2565

โครงการ B-MED Care โดยบริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามคุณไชยันต์ ลิหมัด ได้มอบอุปกรณ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วย รถเข็นผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้ายหนองหล่ม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย และมอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานด้วย
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
1.คุณศักดา ธานินทร์ สาธารณสุขอำเภอเวียงชัย
2. คุณสุภาพร ใจอ้าย ผู้อำนวยการ รพ.สต บ้านด้ายหนองหล่ม
3. คุณเรณู ดวงเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านด้ายหนองหล่ม
4. คุณเกชา ยาวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไชยเจริญ หมู่ที่ 5
5. คุณสมัย แก่นลา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 11
6. คุณอดุลย์ ลวนคำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านด้ายท่าล้อ หมู่ที่ 18
7. คุณจันทร์ กองหาญ ประธาน อสม. เขตรพ.สต.บ้านด้ายหนองหล่ม
ให้เกียรติในการรับมอบในครั้งนี้
ณ.วันที่ 11 มีนาคม 2565
#เราอยากให้รอยยิ้มของคุณกลับมาอีกครั้ง

11 มีนาคม 2565

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด