32487

โครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ปี 2565

โครงการ B-MED Care โดยบริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามคุณไชยันต์ ลิหมัด ได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วย รถเข็นผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และมอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานด้วย โดยมี
1.คุณพิมนภา ใบยา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์
2.คุณกาญจนา พิงคะสัน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพสต.อุโมงค์
3.คุณวันเพ็ญ สมน้อย หัวหน้า อสม.ประธานตำบล
4.คุณสุทัศน์ ศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
5.คุณสมหวัง พิบาลแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
ให้เกียรติในการรับมอบในครั้งนี้
ณ.วันที่ 10 มีนาคม 2565
#เราอยากให้รอยยิ้มของคุณกลับมาอีกครั้ง
#เตียงผู้ป่วยอุปกรณ์การแพทย์ #จำหน่ายเตียงผู้ป่วย #จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือทางการแพทย์ #เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า #ร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ #เตียงไฟฟ้าเตียงคนป่วย

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด