S 9183643

โครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง ปี2565

โครงการ B-MED Care โดยบริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามคุณไชยันต์ ลิหมัด ได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วย รถเข็นผู้ป่วยและมอบไม้เท้า ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
โดยมี
1.นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
2.นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
3.นางศรีสมนึก จะวะนะ ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
4.นายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอำเภอ (ผู้แทนนายอำเภอเมืองลำปาง)
5.คณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิก 5 ท่าน ให้เกียรติรับมอบในครั้งนี้
ณ.วันที่ 09 มีนาคม 2565
#เราอยากให้รอยยิ้มของคุณกลับมาอีกครั้ง

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด