283892

โครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care จังหวัดลำปาง ปี2565

โครงการ B-MED Care โดยบริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามคุณไชยันต์ ลิหมัด ได้ส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยจำนวน 1 คัน ให้แก่นาย นายสุตาล ฮามัด อายุ 68 ปี อาศัยอยู่ในมัสยิด ผู้ป่วยเป็นเบาหวาน ความดัน และกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เป็นมา 5 ปี ไม่มีญาติพี่น้อง อาศัยอยู่ที่มัสยิดลำปาง ดูแลโดยคณะกรรมการรวมกับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดลำปาง ขอความอนุเคราะห์ รถเข็นวิลแชร์ เพื่อให้ความสะดวกในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเป็นแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฎหมาย ทำงานในประเทศไทยจนเกษียณ ช่วงกำลังจะเกษียณป่วยเป็นโรคพอดี จึงไม่สามารถเดินทางกลับประเทศพม่าได้ ทางมัสยิดอัลฟาลาฮฺจึงรับดูแล โดยมี
1.อิหม่ามอับดุลญ่าลีล ค่านเคน อิหม่ามประจำมัสยิดอัลฟาลาฮฺ และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลำปาง
2.คุณอสิ อิสลาม กรรมการอิสลามประจำจังหวัดลำปางและกรรมการมัสยิดอัลฟาลาฮฺ
3.คุณอับดุลเลาะ อุมา เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการอีกรวม 5 คน
ลงพื้นที่ไปส่งมอบเตียงผู้ป่วยในครั้งนี้ด้วย
ณ.วันที่ 9 มีนาคม 2565
#เราอยากให้รอยยิ้มของคุณกลับมาอีกครั้ง
#เตียงผู้ป่วยอุปกรณ์การแพทย์ #จำหน่ายเตียงผู้ป่วย #จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือทางการแพทย์ #เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า #ร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ #เตียงไฟฟ้าเตียงคนป่วย

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด