97996

โครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care จังหวัดแพร่

โครงการ B-MED Care โดยบริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามคุณไชยันต์ ลิหมัด ได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
โดยมี
1.คุณมาลินี ปะละใจ ผอ.รพ.สต.แม่หล่าย
2.คุณธารีรัตน์ ศศิภัทรกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3.คุณอนุชิต เหมืองหม้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
4.นางสาวอารีย์ ขานเพราะ ประธาน อสม.หมู่ที่ 6 และคณะ อสม. ให้เกียรติรับมอบในครั้งนี้
ณ.วันที่ 08 มีนาคม 2565
#เตียงผู้ป่วยอุปกรณ์การแพทย์ #จำหน่ายเตียงผู้ป่วย #จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือทางการแพทย์ #เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า #ร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ #เตียงไฟฟ้าเตียงคนป่วย

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด