112500

โครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ ปี 2565

วันที่ 08 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายไชยันต์ ลิหมัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านหมอ(ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตเตียงผู้ป่วย และจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์
ทางบริษัทได้จัดโครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care ปี 2565 มอบเตียงผู้ป่วย รถเข็นผู้ป่วยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
นายไชยันต์ ลิหมัดและทีมงานบริจาค ได้ดำเนินการโครงการ B-MED Care โดยคัดเลือกพื้นที่ใน จังหวัดแพร่ เป็นพื้นที่เป้าหมาย มอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง ให้แก่ นายชัยวัฒน์ วันเก๋ อายุ 44 ปี ก่อนหน้านี้ทำอาชีพรับจ้าง พออายุ 37 ปี ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันและโรคความดัน มีอาการ สั่น ตลอดเวลา เคลื่อนไหวช้า ร่างกายเกร็ง เดินลำบาก ต้องทานยาตลอดเวลา ทานยาจะทำให้มีแรงลุกขึ้นได้ นั่งได้ เดินได้ 5 ก้าว แต่ถ้าขาดยา จะนอนได้อย่างเดียว ลุกเดินหรือนั่งไม่ได้ ไม่มีแรง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ที่อยู่ 278 หมู่ที่ 6 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ปัจจุบันที่บ้านอยู่ด้วยกัน 4 คน มีพี่ชาย พี่สาว แม่ และผู้ป่วยเป็นน้องคนเล็กสุด แม่ป่วยเป็นเบาหวาน ความดัน อาชีพว่างงาน เพราะต้องค่อยดูแลลูกชายที่ป่วย พี่ชายป่วย เป็นโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ไทรอยด์ อาชีพว่างงาน ส่วนพี่สาว จะเป็นเสาร์หลักของครอบครัว อาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ 200-300 บาท บ้างวันก็ไม่มีรายได้
ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยที่มีฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส และร่วมส่งมอบ ให้ราษฎรในพื้นที่ โดยมีผู้ที่ให้เกียรติในการส่งมอบเตียงผู้ป่วย ดังนี้
1.คุณมาลินี ปะละใจ ผอ.รพ.สต.แม่หล่าย
2.คุณธารีรัตน์ ศศิภัทรกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3.นายอนุชิต เหมืองหม้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
4.นางสาวอารีย์ ขานเพราะ ประธานอสม.หมู่ที่ 6 และคณะ อสม.
ทาง บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด หวังว่าโครงการ B-MED care จะช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสะบายมากขึ้น
#เราอยากให้รอยยิ้มของคุณกลับมาอีกครั้ง
วันที่ 08 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายไชยันต์ ลิหมัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านหมอ(ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตเตียงผู้ป่วย และจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์
ทางบริษัทได้จัดโครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care ปี 2565 มอบเตียงผู้ป่วย รถเข็นผู้ป่วยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
นายไชยันต์ ลิหมัดและทีมงานบริจาค ได้ดำเนินการโครงการ B-MED Care โดยคัดเลือกพื้นที่ใน จังหวัดแพร่ เป็นพื้นที่เป้าหมาย มอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง ให้แก่ นายชัยวัฒน์ วันเก๋ อายุ 44 ปี ก่อนหน้านี้ทำอาชีพรับจ้าง พออายุ 37 ปี ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันและโรคความดัน มีอาการ สั่น ตลอดเวลา เคลื่อนไหวช้า ร่างกายเกร็ง เดินลำบาก ต้องทานยาตลอดเวลา ทานยาจะทำให้มีแรงลุกขึ้นได้ นั่งได้ เดินได้ 5 ก้าว แต่ถ้าขาดยา จะนอนได้อย่างเดียว ลุกเดินหรือนั่งไม่ได้ ไม่มีแรง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ที่อยู่ 278 หมู่ที่ 6 ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ปัจจุบันที่บ้านอยู่ด้วยกัน 4 คน มีพี่ชาย พี่สาว แม่ และผู้ป่วยเป็นน้องคนเล็กสุด แม่ป่วยเป็นเบาหวาน ความดัน อาชีพว่างงาน เพราะต้องค่อยดูแลลูกชายที่ป่วย พี่ชายป่วย เป็นโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน ไทรอยด์ อาชีพว่างงาน ส่วนพี่สาว จะเป็นเสาร์หลักของครอบครัว อาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ 200-300 บาท บ้างวันก็ไม่มีรายได้
ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยที่มีฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส และร่วมส่งมอบ ให้ราษฎรในพื้นที่ โดยมีผู้ที่ให้เกียรติในการส่งมอบเตียงผู้ป่วย ดังนี้
1.คุณมาลินี ปะละใจ ผอ.รพ.สต.แม่หล่าย
2.คุณธารีรัตน์ ศศิภัทรกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3.นายอนุชิต เหมืองหม้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
4.นางสาวอารีย์ ขานเพราะ ประธานอสม.หมู่ที่ 6 และคณะ อสม.
ทาง บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด หวังว่าโครงการ B-MED care จะช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสะบายมากขึ้น
#เราอยากให้รอยยิ้มของคุณกลับมาอีกครั้ง

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด