32858

โครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care ศูนย์เวชศาสตร์ปฏิบัติการในเขตเทศบาลและชุมชน อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ปี 2565

โครงการ B-MED Care โดยบริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามคุณไชยันต์ ลิหมัด ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียงผู้ป่วย รถเข็นผู้ป่วย และไม้เท้าผู้สูงอายุ ให้กับกลุ่มงานศูนย์เวชศาสตร์ปฏิบัติการในเขตเทศบาลและชุมชน อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
โดยมี
1. แพทย์หญิงสมสกุล เกียรติอนันต์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ้านธิ
2. คุณธนวัฒน์ สิทธิใหญ่ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านธิ
3. คุณสุขเกษม คำอ้วน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
4. คุณสุวิมล พีระเพ็ญ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ พยาบาลเยี่ยมบ้านรพ.บ้านธิ
5. ประธานอสม / ประธานผู้สูงอายุ / ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่บริจาค
ให้เกียรติรับมอบในครั้งนี้
ณ.วันที่ 10 มีนาคม 2565
#เราอยากให้รอยยิ้มของคุณ กลับมาอีกครั้ง
#เตียงผู้ป่วยอุปกรณ์การแพทย์ #จำหน่ายเตียงผู้ป่วย #จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือทางการแพทย์ #เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า #ร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ #เตียงไฟฟ้าเตียงคนป่วย

10 มีนาคม 2565

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด