S 51830830

โครงการบริจาค-เตียงผู้ป่วยและถุงยังชีพ โดยบริษัท บ้านหมอ(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ปี 2565

โครงการบริจาค-เตียงผู้ป่วยและถุงยังชีพ โดยบริษัท บ้านหมอ(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ปี 2565 วันที่ 09 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายไชยันต์ ลิหมัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตเตียงผู้ป่วย และจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์
ทางบริษัทได้จัดโครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care ปี 2565 มอบเตียงผู้ป่วย อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
นายไชยันต์ ลิหมัดและทีมงานบริจาคร่วมกับเหล่ากาชาด ได้ดำเนินการโครงการ B-MED Care โดยคัดเลือกพื้นที่ใน จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่เป้าหมาย มอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง และถุงยังชีพ ให้แก่ นางสาวสุดา มูลศรี อายุ 20 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง พิการทางสมองตั้งแต่กำเนิด พ่อรับจ้างทั่วไปไร่ห่มฟ้า ส่วนแม่ต้องดูแลลูก อาศัยอยู่บ้านเลขที่ บ้านเลขที่ 266 ม.6 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และมอบไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานด้วย
ทางเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยที่มีฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส และร่วมส่งมอบ ให้ราษฎรในพื้นที่ โดยมีผู้ที่ให้เกียรติในการส่งมอบเตียงผู้ป่วย ดังนี้
1.นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
2.นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
3.นางศรีสมนึก จะวะนะ ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
4.นายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอำเภอ (ผู้แทนนายอำเภอเมืองลำปาง)
5.นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม
6.คณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิก 5 ท่าน
ทาง บริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด หวังว่าโครงการ B-MED care จะช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสะบายมากขึ้น
#เราอยากให้รอยยิ้มของคุณกลับมาอีกครั้ง

18 มีนาคม 2565

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด