133802

โครงการบริจาค B-MED care-มอบเตียงผู้ป่วย จังหวัดลำพูน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายไชยันต์ ลิหมัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตเตียงผู้ป่วย และจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์

ทางบริษัทได้จัด โครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care ปี 2565 มอบเตียงผู้ป่วย รถเข็นผู้ป่วย อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

นายไชยันต์ ลิหมัดและทีมงานบริจาค ได้ดำเนินการโครงการ B-MED Care โดยคัดเลือกพื้นที่ใน จังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่เป้าหมายมอบ เตียงผู้ป่วย และอุปกรณ์การแพทย์

จุดที่ 1 มอบรถเข็นผู้ป่วย

เวลา 10.30 น. ได้เดินทางไปมอบ รถเข็นผู้ป่วย จำนวน 1 คัน ให้กับ นายบุญจงค์  ไชยวงค์ อายุ 61 ปี เป็นผู้สูงอายุ ติดเตียง แพทย์วินิจฉัยอาการ Stroke / HT , จิตเวช ร่างกายซีกขวาอ่อนแรงพูดไม่ชัด ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย พลิกตัวไปมาบนเตียงได้บ้าง ทานอาหารได้ แต่ช่วงหลังเกิดพลิกตัวบนเตียงแล้วทำให้ตกลงมาจากเตียงทำให้ตอนนี้ ไม่สามารถนอนบนเตียงได้ ภรรยาจึงเอาผ้ามาปูนอนให้ที่พื้น เพื่อจะได้เวลาพลิกตัวไม่ตกลงมาจากเตียงอีก  อาศัยอยู่กับภรรยา 2 คน โดยช่วงกลางวัน ภรรยาจะออกไปทำงานเป็นแม่บ้านที่โรงงานเลย์ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน และจะกลับมาตอนเย็น และช่วงเวลาที่ภรรยาออกไปทำงานผู้ป่วยต้องอยู่ที่บ้านคนเดียว ไม่มีผู้ดูแล เนื่องจากภรรยาเป็นเสาหลักในการหารายได้ เพื่อนำมาใช้จ่ายในครอบครัว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 167 ม.11 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน

S 52297827

ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยที่มีฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส และร่วมส่งมอบ ให้ราษฎรในพื้นที่ โดยมีผู้ที่ให้เกียรติในการส่งมอบ เตียงผู้ป่วย ดังนี้

  1. คุณพิมนภา ใบยา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์
  2. คุณกาญจนา พิงคะสัน  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ  รพสต.อุโมงค์
  3. คุณวันเพ็ญ สมน้อย หัวหน้า อสม.ประธานตำบล
  4. คุณสุทัศน์  ศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
  5. คุณสมหวัง  พิบาลแดง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11

จุดที่ 2 มอบเตียงผู้ป่วย

ต่อมาเวลา 13.30 น. ได้เดินทางไปมอบ เตียงผู้ป่วย 1 หลัง ให้กับเทศบาลบ้านธิเป็นตัวแทนรับมอบเตียง ให้กับนายอินสวน ปัญโญใหญ่ อายุ 68 ปี เนื่องจากผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลพอดี ผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง อาการอ่อนแรงซีกขวา ช่วยเหลือตัวได้บ้าง แพทย์วินิจฉัย เป็นอัมพาต(stroke) มีประวัติโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง และเคยรักษาโรควัณโรค แต่รักษาครบแล้ว ส่วนอาการอัมพาต เริ่มรักษา ได้ ประมาณ 2 ปี ปัจจุบันอาการแทรกซ้อน ข้อเข้าติด ทำกิจวัตรประจำวันได้น้อย  โดยผู้ป่วยอาศัยอยู่คนเดียวที่บ้าน มีบุตร 2 คน เเต่ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด เพราะฐานะยากจน ทุกวันนี้มีบ้านใกล้เคียงดูเเล เจ้าหน้าที่ อสม หมู่บ้าน เเละเจ้าหน้าที่ รพ.บ้านธิ เข้ามาดูเเล

133802

จุดที่ 3 มอบรถเข็นผู้ป่วย

จุดสุดท้าย เวลา 14.20 น. ได้ส่งมอบ รถเข็นผู้ป่วย จำนวน 1 คัน ให้กับนายพงศกร สิงห์คำ อายุ 55 ปี เป็นผู้สูงอายุ  เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว ปัจจุบันใช้ไม้เท้าสามขา ต้องการวีลแชร์ใช้ในชีวิตประจำวัน อาศัยอยู่กับภรรยา และหลานเรียนอยู่ ม.3 ครอบครัวไม่สามารถทำงานหนักได้ รายได้มาจากเบี้ยคนพิการ เดือนละ 1,000 บาท

133801

กลุ่มงานศูนย์เวชศาสตร์ปฏิบัติการในเขตเทศบาลและชุมชน อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนได้พิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยที่มีฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส และร่วมส่งมอบ ให้ราษฎรในพื้นที่ โดยมีผู้ที่ให้เกียรติในการส่งมอบ เตียงผู้ป่วย ดังนี้

  1. แพทย์หญิงสมสกุล เกียรติอนันต์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ้านธิ                        
  2. คุณธนวัฒน์ สิทธิใหญ่ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านธิ            
  3. คุณสุขเกษม  คำอ้วน  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม                  
  4. คุณสุวิมล พีระเพ็ญ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (พยาบาลเยี่ยมบ้านรพ.บ้านธิ)                                            
  5. ประธานอสม /ประธานผู้สูงอายุ /ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่บริจาค

ทาง บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด หวังว่าโครงการ B-MED care จะช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียง ได้ใช้ชีวิตประจำวันสะดวกสะบายมากขึ้น

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด