S 52084824

โครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care มอบเตียงผู้ป่วย อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย จังหวัดลำพูน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไชยันต์ ลิหมัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตเตียงผู้ป่วย และจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์
ทางบริษัทได้จัดโครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care ปี 2565 มอบเตียงผู้ป่วย อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
นายไชยันต์ ลิหมัดและทีมงานบริจาค ได้ดำเนินการโครงการ B-MED Care โดยคัดเลือกพื้นที่ใน จังหวัดลำพูน เป็นพื้นที่เป้าหมาย มอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง ให้กับ นายบุญส่ง ปารมี อายุ 67 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และร่างกายซีกขวาอ่อนแรง ขาด้านซ้ายโดนตัด เนื่องจากเบาหวาน ทำให้ลุกเดินไม่ได้ เสี่ยงต่อแผลกดทับเพิ่ม และขาด้านขวาตอนนี้เริ่มดำคล่ำ เริ่มเสี่ยงต่อการรักษาเบาหวาน อาศัยอยู่กับภรรยา บุตรสาว ลูกเขย และหลาน 3 คน รวมทั้งหมด 7 คน ภรรยาทำอาชีพแม่บ้าน ส่วนลูกเขยอาชีพรับจ้างทั่วไปกับภรรยา ส่วนหลานสาว กำลังเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษา โดยที่บ้านตั้งอยู่บนที่ดินของญาติคนรู้จัก ให้ที่พักอาศัย พื้นเพเป็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่ง (บ้านเชตะวันหนองหมู) ม.7 ตำบลอุโมงค์ มีความจำเป็นบางอย่างไม่มีที่อยู่อาศัยจึงมาเฝ้าสวนของญาติห่างๆ
ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยที่มีฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส และร่วมส่งมอบ ให้ราษฎรในพื้นที่ โดยมีผู้ที่ให้เกียรติในการส่งมอบเตียงผู้ป่วย ดังนี้
1.คุณพิมนภา ใบยา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์
2.คุณกาญจนา พิงคะสัน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพสต.อุโมงค์
3.คุณวันเพ็ญ สมน้อย หัวหน้า อสม.ประธานตำบล
4.คุณสุทัศน์ ศรีวิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
5.คุณสมหวัง พิบาลแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
ทางบริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด หวังว่าโครงการ B-MED care หรือโครงการช่วยเหลือและส่งเสริมเพื่อสังคม บริจาคเตียงผู้ป่วยรถเข็นผู้ป่วยให้กับผู้ที่ขาดโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น
#เราอยากให้รอยยิ้มของคุณกลับมาอีกครั้ง #เตียงผู้ป่วยอุปกรณ์การแพทย์ #จำหน่ายเตียงผู้ป่วย #จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือทางการแพทย์ #เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า #ร้านขายอุปกรณ์การแพทย์ #เตียงไฟฟ้าเตียงคนป่วย

วันที่ 22 มีนาคม 2564

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด