1d0e32fc Cbe4 4b08 Bf39 0427a393858b

โครงการบริจาค B-MEDcare-มอบเตียงผู้ป่วย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง

วันที่ 09 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายไชยันต์ ลิหมัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานผลิตเตียงผู้ป่วย และจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์
ทางบริษัทได้จัดโครงการช่วยเหลือสังคม B-MED care ปี 2565 มอบเตียงผู้ป่วย อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
นายไชยันต์ ลิหมัดและทีมงานบริจาคร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการโครงการ B-MED Care โดยคัดเลือกพื้นที่ใน จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่เป้าหมาย มอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง และถุงยังชีพ ให้แก่ นายผัด มีกำไร อายุ 88 ปี เป็นโรคชรา อ่อนแรง ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีลูกสาวคอยดูแล สมาชิกในครอบครัวมีกัน 3 คน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 29 ม.5 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
ทางเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยที่มีฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส และร่วมส่งมอบ ให้ราษฎรในพื้นที่ โดยมีผู้ที่ให้เกียรติในการส่งมอบเตียงผู้ป่วย ดังนี้
1.นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
2.นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
3.นางศรีสมนึก จะวะนะ ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
4.นายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอำเภอ (ผู้แทนนายอำเภอเมืองลำปาง)
5.คณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิก 5 ท่าน
ทาง บริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด หวังว่าโครงการ B-MED care จะช่วยให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสะบายมากขึ้น
#เราอยากให้รอยยิ้มของคุณกลับมาอีกครั้ง

17 มีนาคม 2565

หมวดหมู่บทความ

ข่าวใหม่ล่าสุด